Vuoden 2022 vuosikokous

Sääntömääräinen vuoden 2022 vuosikokous järjestettiin lauantaina 16.7.2022 Lummäellä Hotelli Salpassa. Kokouksessa käytiin edellisvuosien tapaan läpi edellisen toimintakauden tilinpäätös ja toimintakertomus. Kokouksessa valittiin myös uudelle alkavalle kaudelle hallitus.

Edellisen hallituksen jäsenistä pitkään sihteerinä toiminut Heikki Hellevuo pyysi vapautusta hallituksesta ja Hellevuon tilalle hallitukseen nousi uutena Tiina Salminen. Loput edellisen hallituksen jäsenistä jatkavat myös uudelle kaudelle. Toivotamme Tiinan tervetulleeksi hallitukseen!

Kokouksen aikana käytiin keskustelua mm. siitä, että olisi tärkeä saada aikaan positiivista asennoitumista Kivijärveä ja sen suojelua kohtaan myös paikallisen väestön keskuudessa.