Jänky-Hakulinjoki-hanke

Saimaan vesiensuojeluyhditys ry:n (SVSY) on käynnistänyt kolmivuotisen hankkeen, jonka tavoitteena on Hakulinjoen valuma-alueen vedenlaadun parantaminen. Hanke toteutetaan yhteistyössä alueen osakaskuntien kanssa. Pro Kivijärvi ry seuraa omalta osaltaan hankkeen etenemistä, sillä myös Kivijärvi kuuluu mainittuun valuma-alueeseen.

Lisätietoja hankkeesta löytyy SVSY:n sivuilta.